De weg naar inzicht in het
sociaal domein

Hebt u maximaal inzicht in hoe cliënten bewegen in het
zorgproces? Weet u precies wie waar naartoe
doorverwezen wordt? Welke cliënten dezelfde zorg bij
verschillende zorgaanbieders ontvangen of welke
cliënten verschillende zorg bij dezelfde aanbieders
ontvangen? Kortom, hebt u overzicht of raakt u het zicht
op het zorgverloop van cliënten kwijt?

Zorglandschap in beeld

Met Zorgpaden wordt het zorgverloop in de gemeente of regio op een unieke wijze inzichtelijk gemaakt. Zo kunt u cliënten van A tot Z volgen in het zorgproces. Van instroom tot uitstroom. Op product-, aanbieder- en kostenniveau. Zorgpaden is aan analysemethode die waardevolle inzichten genereert voor uw contractmanagement, inkoop, beleidsontwikkeling en casemanagement. Zorgpaden brengt het gehele zorglandschap letterlijk in beeld!

Voor elke afdeling

Zorgpaden brengt de gemeentelijke afdelingen bij elkaar. Zorgpaden is te gebruiken door inkoop, contractmanagement, toegang, beleid en management binnen gemeenten.

Meer weten? Bekijk de video of neem contact met ons op!