Een vernieuwend concept

Zorgpaden in het sociaal domein

Als je verkouden bent gebruik je waarschijnlijk niet alleen zakdoeken, maar ook neusspray en hoestdrank. Met zorg en ondersteuning is dat niet veel anders. Zorgvormen die tegelijk of na elkaar worden gebruikt, noemen we zorgpaden. Daarover is veel data beschikbaar. Wij hebben de analysemethode Zorgpaden ontwikkeld, zodat u de inzichten kunt gebruiken voor uw inkoop, contractmanagement, beleidsontwikkeling, casemanagement, enzovoort. Want inzicht in zorgpaden is een onmisbaar element voor de transformatie van het sociaal domein.

Van idee naar uitvoering

Zorgpaden is meer dan alleen data-analyse in het sociaal domein. Is er bijvoorbeeld samenhang tussen de leeftijd en de duur van het zorgtraject? Op basis van de verschillende invalshoeken die Zorgpaden te bieden heeft, kunt u uitvoerig begrip krijgen van hoe het zorglandschap in elkaar steekt voor uw gemeente. Daarmee legt u het fundament om structurele verbeterslagen te maken waarbij uw cliënten beter af zijn, u meer grip krijgt en kosten kunnen worden bespaart.

Toegevoegde waarde

Zorgpaden geeft handvatten aan een brede groep stakeholders binnen uw gemeente. Denk bijvoorbeeld aan wethouders, directie, contractmanagers en beleidsmedewerkers. Al deze stakeholders kunnen Zorgpaden gebruiken voor hun eigen doeleinden. Zo is Zorgpaden te gebruiken voor toegang en doorverwijzingen, contractmanagement en casemanagement.

Zorgpaden, de weg naar inzicht

Gemeenten en zorgaanbieders zitten met elkaar op een enorme berg data. Samen weten zij wie welke zorg krijgt, hoe lang het duurt, of er wachtlijsten zijn, hoeveel het kost en of het resultaat oplevert. Met al die gegevens gebeurde aanvankelijk niets. Dat kwam vooral doordat gemeenten en zorgaanbieders vanaf 2015 eerst aan elkaar moesten wennen. In het begin van de samenwerking kwam de gegevensuitwisseling nog niet lekker op gang. Inmiddels loopt dit beter en ontstaat relevante data. Maar wat schetst onze verbazing? De data wordt voornamelijk gebruikt om kosten te drukken.

Zonde! Met al die data kunt u zoveel meer. De gegevens gaan namelijk over mensen. Waarom gebruiken we de data daar dan niet voor? Zorgpaden geeft inzicht in de gehele zorgketen. Dat inzicht opent de weg om te sturen op de zorgketen en brengt duurzame oplossingen in beeld. U krijgt met Zorgpaden antwoorden op vragen als:

  • Wat zijn de zorgtrends binnen uw gemeente?
  • Welke zorgproducten drukken het meest op het beschikbare budget?
  • Hoe verwijzen aanbieders naar elkaar door?
  • Is de geleverde zorg effectief?
  • Waarom heeft een aanbieder een bepaald percentage uitstroom?

De inzichten uit Zorgpaden geven richting aan beleid, toegang, inkoop en contractmanagement van zorg.

Zorgpaden: de data spreekt

  • Overzichtelijk weergegeven in een dashboard
  • Analyse van gehele doelgroepen tot individueel cliëntniveau
  • Toepasbaar voor beleid, toegang, contractmanagement en casemanagement
  • Mogelijkheid om te benchmarken met andere gemeenten
  • Uitbreiding en koppeling met andere databronnen is mogelijk

Zorgpaden is voor u. Binnen Zorgpaden is er mogelijkheid voor maatwerk per gemeente of regio. Wij kunnen Zorgpaden zo aanpassen en aansluiten op uw bedrijfsvoering, beleid en het inzicht dat u graag wilt verkrijgen. Tevens kunnen we Zorgpaden aanvullen met andere gegevens die eventuele invloed hebben op uw zorglandschap, zoals opleidingsinformatie of gezinssamenstelling van uw cliënten.

Keep In Touch
Contact opnemen