Zorgpaden

Het idee

Het ontstaan van Zorgpaden

Sinds 2015 is de hoeveelheid aan data toegenomen. Tegelijkertijd zijn de zorg en de kosten van deze zorg toegenomen. Bovendien zien we cliënten steeds vaker terugkeren in zorg en dus ook de data. Uit eerdere analyses is gebleken dat steeds minder cliënten na het vierde traject uitstromen. Het gaat hier meestal om cliënten met meer complexe problemen. Dit brengt gemeenten en zorgaanbieders in lastige situaties met oplopende kosten.

Zorgpaden is gestart met de wens om deze cliënten in kaart te brengen. Je kunt namelijk wel alle cliënten bij hun eerste hulpvraag intensief begeleiden, maar dit is arbeidsintensief, de maatschappelijke kosten zijn hoog en het rendement is laag. Door het gebruik van Zorgpaden zijn de gemeenten en zorgaanbieders in staat om selecte groepen van cliënten met complexere problematiek of soort gelijke stapeling van hulp in beeld te krijgen en hier gericht casemanagement op in zetten. Nu kan een integrale, gerichte oplossing voor deze cliënten worden gezocht en kunnen kosten worden bespaard.

Hoe werkt Zorgpaden?

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

We starten met het creëren van een basis: inzicht in de Zorgpaden in uw gemeente en/of regio. Dit kan op product-, zorgaanbieder- en kostenniveau.

Op basis van stap 1 kunnen we het beeld verder gaan verdiepen en inzoomen op doorverwijzingen in de keten tussen zorgaanbieders en hulptrajecten.

Met de meer gedetailleerde analyse kunt u het gesprek aangaan met zorgaanbieders om de dienstverlening te optimaliseren, maar kunnen ook hereikte beleidsdoelen worden opgesteld.

Tot slot volgt het vergelijken. De eerste oplevering van Zorgpaden is als het ware een nulmeting. In stappen 2 en 3 wordt beweging gecreëerd op basis van de inzichten die Zorgpaden biedt. Op termijn gaan we kijken wat de effecten zijn in de data en ziet u welke resultaten de inzichten in Zorgpaden hebben opgeleverd.

Bespaar tijd

Door het gebruik van Zorgpaden in uw organisatie bespaart u tijd met het analyseren van data, omdat de data overzichtelijker en gebruiksvriendelijker wordt gepresenteerd.

Dashboards

Zorgpaden is ingericht op gebruikersgemak. We bieden een gemakkelijke interface waarin de analyses inzichtelijk worden gemaakt. De dashboards zijn online toegankelijk via een beveiligde omgeving.

AVG Proof

Anno 2018 heeft de algemene wet persoonsgegevens impact op elke organisatie. Wij vertellen u graag wat wij eraan hebben gedaan om aan de geldende wet en regelgeving te voldoen.

Beschikbaarheid

Beschikbaar op alle mobile devices

Zorgpaden is voor u beschikbaar op alle mobile devices, zoals computers en smartphones. Dit zorgt ervoor dat u op ieder moment Zorgpaden kunt raadplegen.

Datacapaciteit

Oneindige hoeveelheid data

Doordat u ieder jaar, maand of dag beschikt over nieuwe data, kunt u deze blijven toevoegen aan de bestaande data. Dit levert een oneindige hoeveelheid data op die overzichtelijk wordt weergegeven.

Actueel overzicht

Actuele weergave van Zorgpaden

Doordat u uw data zelf beheert en deze ieder moment van de dag kunt vernieuwen, geeft Zorgpaden ook op ieder gewenst moment een actueel overzicht van het zorglandschap.

Terugkoppeling

Samen met u Zorgpaden doorontwikkelen

Iedere periode kijken we graag met u terug naar de Zorgpaden. Hierdoor kunnen wij de Zorgpaden aanpassen en verbeteren. Dit leidt tot het meest efficiënte resultaat.

Toegankelijkheid

Toegang voor medewerkers

Zorgpaden is toegankelijk voor meerdere medewerkers op hetzelfde moment. Samen met u stemmen we graag af wie er binnen uw organisatie toegang tot Zorgpaden dient te hebben. 

Feedback

Uw mening telt

Uw mening is voor ons zeer van belang. Wij waarderen uw eerlijke en waardevolle mening en ontvangen dan ook graag uw feedback op Zorgpaden.